“LifeWise hjälper företag att utveckla ledarskapet och ett välfungerande humankapital på ett sätt som maximerar företagsvärdet och medarbetarnas motivation. De gör det på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Detta gäller oavsett bransch, i privat eller offentlig verksamhet.”

Mats Jacobson, VD Ahrens AB, tidigare VD, Scalado AB

Välkommen till LifeWise

Människor och organisationer möter ständigt förändringar. Utmaningen är att kunna använda förändringar som en drivkraft till utveckling och kreativitet. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt krävs det kunskap om människans psykologi, dvs motivation, drivkrafter och beteenden, sammankopplat till organisationens mål, förutsättningar och behov.

De kunskaper och verktyg vi använder är baserade på forskning och vetenskaplig grund, inom psykologi, beteendevetenskap, ledarskap, team och organisation.

Vi börjar med att tillsammans  med er tydligt definiera vad ni vill uppnå och förbättra i er organisation. Ni får därefter ett skräddarsytt förslag noggrant anpassat till era mål, förutsättningar och behov. Med fokus på mätbara resultat utvecklar vi, i nära samarbete med er de “mjuka” kompetenserna  i linje med er organisations mål och visioner.

Vi vill att ni ska bli det bästa ni kan vara och nå de resultat ni vill ha.

Våra ledord är trygghet, förtroende och kvalitet. Vi garanterar er lyhördhet och service utöver det vanliga. 

Önskar ni en effektivare väg till bättre resultat?

Vi erbjuder ”A Better Way to Change” och ser fram emot att samarbeta med er!