“Jag fick många verktyg att arbeta med för att lyfta fram det bästa ur varje medarbetare. Vår grupp lyfte resultatmässigt, genom att jag kunde individanpassa mitt förhållningssätt till det optimala för varje person.”  

Mona Axman, Manager & Development Coordinator, Gambro Lund AB

Ledarskapsutveckling

Ledarskapet har avgörande betydelse för organisationen och resultatet.  Hur engagerar och motiverar ni medarbetarna?  Hur leder ni mot gemensamma mål? Hur möter ni förändringar? Hur skapar ni en organisationskultur med synsätt, värderingar och beteenden som stärker företagets konkurrenskraft genom goda prestationer?

För dig som är ledare är utmaningarna många; bl.a. att skapa tillit och bygga relationer, att vara en tydlig och inspirerande kommunikatör, att leda mot mål och visioner, att fatta bra beslut.

Ledarskap börjar med dig.

Med självkännedom, personlig mognad, medvetenhet och mod kan du effektivare välja bäst strategi på sikt och bäst förhållningssätt i varje situation.

Skräddarsydd ledarskapsutveckling ger bäst resultat

Du kan vara ny eller erfaren ledare, på operativ eller strategisk nivå, på ett mindre företag eller inom en internationell koncern. Vi hjälper dig att välja den utvecklingsform som passar dig bäst, t.ex ledarskapscoaching, chefshandledning eller ett individuellt, skräddarsytt ledarskapsprogram. Vi erbjuder även skräddarsydda program för ledningsteam.

Som ledare står du ofta inför svåra utmaningar och tuffa beslut. Dina behov kan vara omfattande eller mer specifika; t.ex. att utveckla medarbetare och team, projektledning eller strategiarbete. Oavsett vad det gäller, bistår vi er med gedigen erfarenhet, kompetens, evidensbaserade metoder och ett strukturerat arbetssätt. Du får tillgång till de kunskaper och verktyg som just du behöver för att utveckla ditt ledarskap till nästa nivå. Det finns möjlighet att förstärka processen med olika utvecklingsprofiler; bl.a. JTI/MBTi personlighetsprofil, 360 feedback, Karriärprofil, Beslutsprofil. Vi håller oss uppdaterade inom nya forskningsrön och delar gärna med oss av våra kunskaper.

Kort sagt, vårt mål är er framgång.

Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion om era utvecklingsbehov. Vi ser fram emot att prata med dig.