”Coachingen under nedläggningsprocessen hjälpte mig att strukturera och prioritera arbetsuppgifter/personliga mål i en period när omgivningen var turbulent och utan processer. Coachingen gav mig energi och trygghet i de beslut jag fattade. Den fungerade mycket bra. Jag kommer att rekommendera LifeWise i framtiden”.  Mikael Turunen, Chef, Astra Zeneca, Lund

Omställning - Uppsägning - Outplacement

Står ni inför:

  • omställning och/eller avveckling
  • livs- och karriärplanering och/eller karriärutvecklingsinsatser
  • omorganisation eller förändring.

Omställning

Vid avveckling och omställning vill man att personer ska kunna gå vidare med goda förutsättningar för den fortsatta karriären och med ett positivt intryck av den organisation de lämnar. Våra strukturerade program hjälper den som skall sluta sin anställning att komma vidare på bästa möjliga sätt. Vi ger stöd och verktyg för att stärka självkänslan och självförtroendet och därefter personens handlingskraft. Med coaching samt praktiska råd och verktyg skapas de bästa förutsättningarna för deras fortsatta karriär. Det kan vara tufft för dig som är chef eller ledare under perioder av omställning och avveckling. Information och kommunikation blir avgörande för processen och lika viktigt hur du bemöter och hantera reaktionerna som uppstår. Vi ger dig stöd, vägledning och verktyg så att det blir det lättare och effektivare kan hantera varje situation.

Avslut utan avveckling

Ibland behöver en anställd komma vidare och lämna sin tjänst.  Medarbetaren vill gå vidare, men kanske inte vågar. De brinner inte för sin uppgift men kanske inte heller har förstått att de har andra valmöjligheter. Bäst för alla är att medarbetaren får en ny möjlighet utanför organisationen. Vi erbjuder en framgångsrik och kostnadseffektiv metodik som hjälper medarbetaren att komma vidare, till ett arbete där deras kunskaper, drivkrafter och kompetens kommer bättre till sin rätt. Vi använder profiler och verktyg och ett strukturerad metodik som optimerar personens möjligheter att få det jobb de verkligen vill ha.

Karriärutveckling Engagerade medarbetare som är medvetna om sina drivkrafter och önskemål tar eget ansvar för sin karriärutveckling. Detta faktum har belysts i forskning och gör att många organisationer idag satsar på karriärutvecklingsprogram och karriärcenter. Genom att öka individens medvetenhet om olika karriärmöjligheter utifrån deras motivation och drivkrafter blir det lättare för medarbetare att ta ansvar för och planera sin karriär.

Vilken typ av förändring står ni inför? Och vad kommer ni att behöva? Vi hjälper er att definiera behoven och skräddarsyr insatsen därefter.

Kontakta oss idag för mer information!