Framgångsrika rekryteringar handlar om att fatta rätt beslut utifrån ett gediget underlag. Vi säkerställer rekryteringen genom att noggrant granska och testa såväl formella som informella kompetenser för att därefter lämna en rekommendation som ni kan lita på.