“Vi har anlitat LifeWise för ett antal urvalsbedömningar (second opinion) och fått värdefulla underlag och rekommendationer, som resulterat i lyckade rekryteringar. Det är särskilt bra att definiera och skatta andra kompetenser än de formella i matchningsprocessen.”

Charlotte Unosson, Kommundirektör, Vellinge kommun

Rekrytering - Urval - Karriärutveckling

Beslut om anställning är också beslut om framtida prestationer och resultat i organisationen. Att fatta fel beslut kan bli dyrt på många sätt. 

För att göra rätt val krävs det ett bra underlag. Med vår långa erfarenhet och ett stort kontaktnät har vi stora möjligheter att hitta och matcha rätt kandidat till ert kompetensbehov.

Kostnadseffektiva rekryteringar med pålitliga beslut

Även om vi gärna sköta hela rekryteringen har vi inget emot att endast ansvara för en del av den.

Flera av våra kunder upplever fördelen av att anlita oss för  search och/eller urval (second opinion).  Vi är specialiserade på att ta fram pålitliga underlag om kandidater som tillför extra trygghet och säkerhet i ert beslut om anställning.

Urvalsprocessen baseras på en noggrann kravprofil på såväl formella som informella kompetenser. Den formella kompetensen kan vara relativt lätt att avgöra. Den informella kompetensen, dvs personlighet, värderingar och inlärda beteendemönster, är mycket svårare för otränade personer att upptäcka och bedöma. Social kompetens kan t.ex. dölja andra brister avseende mognad, beteenden och ansvar.  Det krävs bl.a. kompetens, erfarenhet, tillförlitliga psykologiska profiler samt en effektiv och skicklig intervjuteknik för att få fram avgörande information om personlig lämplighet.

Ömsesidig matchning

Vi säkerställer att det finns en god matchning mellan den nya tjänsten  kandidatens motivations- och drivkrafter. Många gånger är  det brister i denna matchning som leder till att rekryteringar inte lever upp till organisationens förväntningar, antingen genom att personen inte stannar kvar i organisationen eller att han/hon inte presterar optimalt på grund av bristande motivation.

Med en effektiv intervjuteknik och samt noggrant utvalda tester och profiler kan vi försäkra en optimal matchning mellan organisationens behov och kandidat, när det gäller såväl formell kompetens, informell kompetens och kandidatens drivkraft och motivation. 

Rekryteringsprocessen sker i nära samarbete och dialog med er, våra uppdragsgivare.  Ni får även värdefull information som ger er och den valde kandidaten de bästa förutsättningarna när han/hon börjar den nya tjänsten.

Kontakta oss idag för mer information!