“Föreläsningen om stress som konsulten från LifeWise höll för vår enhet var mycket bra. Flera medarbetare har uttryckt sin uppskattning både över ämnet, inriktningen och inte minst framförandet. Jag kommer att rekommendera detta till andra.”

Anneli Jacobsson, Enhetschef, Migrationsverket

 

 Stressreduktion

Elitidrottare vet hur de ska göra för att prestera optimalt. 

Neuropsykologisk forskning visar att välmående, flexibla medarbetare skapar kreativa och lönsamma organisationer. Därför är det viktigt att ledare och medarbetare har tillgång till de kunskaper och verktyg som ger medarbetare möjlighet att själva reglera reaktioner mot stress och press. När människan effektivt kan hantera sina upplevelser och känslor och därefter lättare välja beteenden, kan energi, kreativitet, drivkrafter och resurser användas optimalt. Det blir ökad fokus på produktivitet och lösningar, vilket märks i prestationer och resultat.

Med förankring i beteendevetenskap, kognitiv psykologi och hjärnforskning kan våra workshops och program hjälpa era ledare, medarbetare och team att maximera sina prestationer genom att reducera sin inre stress. En inlärningsprocess som sker över tid ger bäst  resultat. Vi skräddarsyr programmet efter just era förutsättningar och behov.

Vi erbjuder föredrag, workshops eller enskilda förändringssamtal (KBT-coaching). Våra enkla och effektiva metoder ger hållbar utveckling och goda resultat.

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

Söker du hjälp som privatperson? Gå till www.wiseliving.se.