“LifeWise hjälper företag att utveckla ledarskapet och ett välfungerande humankapital på ett sätt som maximerar företagsvärdet och medarbetarnas motivation. De gör det på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt. Detta gäller oavsett bransch, i privat eller offentlig verksamhet.”

Mats Jacobson, VD Ahrens AB, tidigare VD, Scalado AB

Välkommen till LifeWise

Människor och organisationer möter ständiga utmaningar och förändringar. I dagens komplexa värld ställs det höga krav på ledare, medarbetare och team att må bra, att prestera bra och att fungera bra tillsammans.  Det behövs oftast kunskaper och verktyg för att kunna undvika fallgroparna och snabbare optimera fördelarna av en välfungerande, effektiv arbetsplats med ett effektivt ledarskap och samarbete, hög trivsel och motivation.

Vi arbetar med ledare, medarbetare och team i syfte att lära ut och skapa de synsätt, förhållningssätt och beteenden som leder till bättre trivsel, motivation, prestation och resultat i linje med de mål och roller som finns i organisationen.

Våra modeller, kunskaper och verktyg är evidensbaserade, förankrade i forskning inom bl.a. psykologi, neurovetenskap, grupp, ledarskap och organisation.

Vi börjar med att tydligt definiera var ni befinner er och vad ni vill uppnå och förbättra. Därefter får ni ett skräddarsytt förslag noggrant anpassat till era mål, förutsättningar och behov. Med fokus på mätbara resultat utvecklar vi era ledare, medarbetare och team i linje med er organisations mål, vision och värderingar.

Vi vill att ni ska bli det bästa ni kan vara i linje med det ni vill uppnå.

Våra ledord är trygghet, förtroende och kvalitet. Vi garanterar er lyhördhet och service utöver det vanliga. 

Önskar ni en effektivare väg till bättre resultat?

Vi erbjuder ”A Better Way to Change” och ser fram emot att samarbeta med er!