Arbetsmiljöutredningar

Har ni tecken på brister och risker i arbetsmiljön såsom konflikter eller samarbetssvårigheter eller anställda som upplever sig kränkta? Vi har gedigen erfarenhet av komplexa svårigheter inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi tillför trygghet och kompetens och kan vägleda och stödja dig som är HR-ansvarig eller chef. Vid behov kan vi genomföra insatser så ni kan komma vidare, t ex OSA-utredning, konflikthantering eller utredning av kränkande särbehandling/trakasserier. Kontakta oss gärna för att veta mer!

Gå tillbaka