Att leda i kris

Rådande krisläge i Ukraina lämnar ingen oberörd. Det är viktigt att ha kunskaper och rutiner, att kunna hantera oro samt att skapa trygghet och beredskap. Som chef och ledare är ens ansvar, kommunikation och förhållningssätt viktigare än någonsin. Med lång erfarenhet av krissituationer och krisstöd erbjuder vi utbildning/föredrag, stöd och vägledning till chefer och medarbetare.  Våra psykologer har erfarenhet från bl.a försvarsmakten och har specialkunskaper  inom kris och trauma. Vi ger råd, stöd och kunskap anpassat till just era särskilda behov och situation. Kontakta Kay Sanderson, tel 0739-135550, kay.sanderson@lifewise.se för mer information.

Gå tillbaka