Föredragsserie i psykologi

Under 2024 erbjuder vi en föredragsserie inom olika aktuella psykologiska kunskaper och verktyg form av en timmes webinarium, för chefer, HR-partner och personal. Några aktuella ämnen är NPF på jobbet och Kris, trauma, PTSD – förhållningsätt för chefer och HR. Vi erbjuder även anpassade workshops i dessa och många andra ämnen. Kontakta oss gärna för aktuella datum/tider och information!

God Jul & Gott Nytt År!

Vi tackar för gott samarbete under året och önskar alla våra kunder och samarbetspartners God Jul & Gott Nytt År!

 

Arbetsmiljöutredningar

Har ni tecken på brister och risker i arbetsmiljön såsom konflikter eller samarbetssvårigheter eller anställda som upplever sig kränkta? Vi har gedigen erfarenhet av komplexa svårigheter inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi tillför trygghet och kompetens och kan vägleda och stödja dig som är HR-ansvarig eller chef. Vid behov kan vi genomföra insatser så ni kan komma vidare, t ex OSA-utredning, konflikthantering eller utredning av kränkande särbehandling/trakasserier. Kontakta oss gärna för att veta mer!

Utbilding i krisstöd och stressreduktion – få bidrag från AFA

Fram till årsskiftet har du möjlighet att söka stöd från AFA för 50 – 70 % av utbildningskostnad för utbildningar inom arbetsmiljö, bl.a. stressreduktion och krisstöd. Våra eftertraktade utbildningar i krisstöd och stressreduktion (obs! 2 separata utbildningar) anpassas till era förutsättningar och behov. Erfaren utbildare som är leg psykolog och fil dr i psykologi. Kontakta oss snarast för att boka! Maila kay.sanderson@lifewise.se.

Ny ägare och förstärkt samarbete

Vi fortsätter att växa med trygghet, förtroende och kvalitet. 1 maj fick vi en ny ägare, Prima Vård/Nordstjernan och ingår därefter i samma organisation som våra långvariga samarbetspartners BrolinWestrell och KTC i Stockholm. Det ger bl.a. möjlighet att erbjuda ännu mer stöd till chefer och medarbetare i organisationer, avseende både utvecklingsinsatser och kriser.

Att leda i kris

Rådande krisläge i Ukraina lämnar ingen oberörd. Det är viktigt att ha kunskaper och rutiner, att kunna hantera oro samt att skapa trygghet och beredskap. Som chef och ledare är ens ansvar, kommunikation och förhållningssätt viktigare än någonsin. Med lång erfarenhet av krissituationer och krisstöd erbjuder vi utbildning/föredrag, stöd och vägledning till chefer och medarbetare.  Våra psykologer har erfarenhet från bl.a försvarsmakten och har specialkunskaper  inom kris och trauma. Vi ger råd, stöd och kunskap anpassat till just era särskilda behov och situation. Kontakta Kay Sanderson, tel 0739-135550, kay.sanderson@lifewise.se för mer information.

Utmaningar som ledare och medarbetare

Som ledare behöver du ständigt hantera frågor gällande både människor och organisationen. Din förmåga att kommunicera, att bemöta personal och kunder, d v s dina förhållningssätt och kommunikationsstrategier är avgörande.  Som medarbetare samarbetar du med andra vilket också ställer krav på kunskap och kompetens avseende förhållningssätt och kommunikation. Vi erbjuder forskningsbaserade kunskaper och verktyg i ledarskap och team. Antingen som föredrag, coaching eller utbildningsinsats över tid. Allt skräddarsys till era förutsättningar och behov.

Kontakta oss gärna för mer information, info@lifewise.se

 

Nya avtal

Till följd av dokumenterad kvalitet har vi fått avtal med Malmö Universitet och Lomma kommun avseende chefshandledning/coaching, individuellt och i grupp.

Nya GDPR-lagen

Din trygghet och integritet är viktigt för oss. Nya GDPR-lagen medför nya skärpta krav på hur företag behandlar dina personuppgifter. Med anledning av den nya lagen har vi uppdaterat våra rutiner och integritetspolicy som beskriver vilka personuppgifter det gäller och hur vi hanterar dem. Vår integritetspolicy finns att läsa här LifeWise Integritetspolicy…

Har du frågor som berör dina rättigheter eller hur vi arbetar med GDPR kontakta oss gärna.