Utmaningar som ledare och medarbetare

Som ledare behöver du ständigt hantera frågor gällande både människor och organisationen. Din förmåga att kommunicera, att bemöta personal och kunder, d v s dina förhållningssätt och kommunikationsstrategier är avgörande.  Som medarbetare samarbetar du med andra vilket också ställer krav på kunskap och kompetens avseende förhållningssätt och kommunikation. Vi erbjuder forskningsbaserade kunskaper och verktyg i ledarskap och team. Antingen som föredrag, coaching eller utbildningsinsats över tid. Allt skräddarsys till era förutsättningar och behov.

Kontakta oss gärna för mer information, info@lifewise.se

 

Nya avtal

Till följd av dokumenterad kvalitet har vi fått avtal med Malmö Universitet och Lomma kommun avseende chefshandledning/coaching, individuellt och i grupp.

Nya GDPR-lagen

Din trygghet och integritet är viktigt för oss. Nya GDPR-lagen medför nya skärpta krav på hur företag behandlar dina personuppgifter. Med anledning av den nya lagen har vi uppdaterat våra rutiner och integritetspolicy som beskriver vilka personuppgifter det gäller och hur vi hanterar dem. Vår integritetspolicy finns att läsa här LifeWise Integritetspolicy…

Har du frågor som berör dina rättigheter eller hur vi arbetar med GDPR kontakta oss gärna.

 

 

Populärt just nu!

Professionella utredningar och kartläggningar för att utveckla ledare, medarbetare och team ger värdefull information om bl.a. organisationens struktur, arbetsmiljö, svårigheter, samarbete och prestationer. Vi använder beprövade metoder som ger ett pålitligt, tydligt underlag och stödjer er utvecklingsprocess. Kontakta oss så pratar vi om nästa steg.

Aktuella avtal

Till följd av dokumenterade resultat har vi fått ett antal avtal med  bl.a. Lunds Universitet och Malmö stad gällande ledarskaps-  och teamutveckling, omställning och psykologsamtal vid kriser och svårigheter.

Inspiration och utbildning

Vill ni förbättra samarbetet inom era grupper och team? Står ni inför förändringar?

Det finns många myter angående arbetsrelationer och ett gott samarbete. Vad är det egentligen som gäller? Mångårig forskning angående kommunikation, förhållningssätt och beteenden inom högpresterande team ger oss svaren.

Förändringar i livet och arbetslivet är självklara. Men vi har oftast svårt för att hantera dem. Hur skapar ni ökad motivation till förändringar och förbättrar förmågan att genomföra dem?

Boka ett kort inspirationsföredrag och eller workshops inom ovanstående områden och få kostnadseffektiva kunskaper som gör skillnad!

 

Trött på medarbetareundersökningar?

Vi hör ofta att medarbetareundersökningen upplevs som ett nödvändigt ont.

Gamla vanor behöver inte vara för evigt! Kanske dags för förändring?

Prova istället en ny typ av mätning – GDQ (Group Development Questionnaire, utvecklat av Susan Wheelen). Det ger konkret information om gruppens effektivitet, samarbete, välbefinnande och trivsel. Dessutom får gruppen utbildning och träning i de förhållningssätt och beteenden som förbättrar deras resultat. Konkret, meningsfullt och kostnadseffektivt!

Kontakta oss för referenser och/eller mer information!