”Den handledning vi fick av LifeWise var fantastisk; professionell, strukturerad och metodisk. Vi fick förklaringsmodeller och praktiska, användbara verktyg. Allt som allt gav den mycket mer än någon annan handledning jag fått tidigare.”  

Mira Nevecska, Arbetsförmedlingen, Lund

 

Coachande handledning

Inlärning, utveckling och energi!

Arbetar du med människor? Som chef, ledare, HR-chef  eller HR-partner? Eller som medarbetare, tex socialsekreterare, polis, lärare, behandlare, samtalspartner? 

Att arbeta med människor är givande och stimulerande samtidigt som det inte alltid är så lätt! I en professionell roll gäller det att kunna förstå, bemöta och hantera olika känslor, reaktioner och beteenden, såväl dina egna som andras, för att därefter finna bäst kommunikation, förhållningssätt och bemötande i varje situation. Handledning är ett utmärkt sätt att få kontinuerlig kompetensutveckling. Den bidrar även till att förebygga stress och påfrestning, den gör dig bättre rustad för att kunna möta alla krav.

Våra handledare är psykologer, psykoterapeuter, socionomer, utbildade inom beteendevetenskap och psykologi, med erfarenhet och kompetens inom neuropsykiatriska funktionshinder, stress, ångest, kris, depression, missbruk, kliniskt behandlingsarbete och metoder såsom KBT, PDT, gestalt, MI, lösningsfokuserat arbetssätt. Vi har även gedigen kunskap inom ledarskaps- och grupputveckling, konflikter m.m. Vi håller oss uppdaterade inom forskning (t ex neuropsykologi, ledarskap, grupp och organisation) med kunskap och verktyg inom OBM. I handledning delar vi gärna med oss av våra kunskaper och verktyg. 

Vi handleder inom såväl privat som offentlig sektor och har avtal med ett flertal organisationer, bl.a. socialtjänst och skolor i de skånska kommunerna samt statlig verksamhet såsom Lunds Universitet och tillhörande högskolor.

Handledning erbjuds chefer, HR-partners och personal, enskilt eller i grupp.  

Kontakta oss idag för mer information och/eller för att boka ett förutsättningslöst, kostnadsfritt möte för att diskutera era utvecklingsbehov.