”Fördelarna med LifeWise coaching är flera. Högre koncentrationsförmåga. Bättre urskillnad i prioriteringar. Egen, större trygghet som ger bättre prestationer. Jag känner att målen med samtalen uppfylldes helt. Jag har redan rekommenderat LifeWise till andra.” 

Monika Kraft, Informationsdirektör, Region Skåne

Coaching för ledare, medarbetare & team

Mål – strategi – resultat!

LifeWise coaching är ett kraftfullt verktyg som effektivt lyfter fram den potential som finns i er organisation och utvecklar den i linje med organisationens mål och resultat. Vi coachar ledare, medarbetare och team med utgångspunkt i vilka förändringar/förbättringar ni önskar att se i såväl organisationen som i den professionella rollen. 

Utgångspunkten för coachingen kan variera. Det kan handla om  –

  • företags- och affärsutveckling
  • ledarskapsutveckling
  • teamutveckling
  • projektledning
  • kompetens- och karriärutveckling
  • professionell utveckling av yrkesrollen

Våra coacher är beteendevetare eller psykologer med egen erfarenhet av ledarskap. De är också certifierade av ICF, International Coach Federation.

Till följd av dokumenterade resultat har vi avtal gällande coaching med bl.a. Lunds Universitet och Malmö stad.

Är du ny ledare eller står du inför nya utmaningar i ditt ledarskap?  Förutom coaching erbjuder vi även mentorskapsprogram med erfarna mentorer.

Väkommen att kontakta oss för mer information!

Läs mer om ICF, International Coaching Federation, www.icfsverige.se eller www.coachfederation.org samt EMCC, www.emcc.se