Utmaningar som ledare och medarbetare

Som ledare behöver du ständigt hantera frågor gällande både människor och organisationen. Din förmåga att kommunicera, att bemöta personal och kunder, d v s dina förhållningssätt och kommunikationsstrategier är avgörande.  Som medarbetare samarbetar du med andra vilket också ställer krav på kunskap och kompetens avseende förhållningssätt och kommunikation. Vi erbjuder forskningsbaserade kunskaper och verktyg i ledarskap och team. Antingen som föredrag, coaching eller utbildningsinsats över tid. Allt skräddarsys till era förutsättningar och behov.

Kontakta oss gärna för mer information, info@lifewise.se

 

Gå tillbaka