Corona-viruset

Vi lever just nu i en extraordinär tid som kräver extraordinära förhållningssätt. Som ledare behöver du ett hantera den snabba omställningen och dina kommunikationsstrategier blir extremt viktiga.  Som medarbetare behöver du också kanske lära dig ny teknik samt hantera egen och andras oro. Med mer än 20-årserfarenhet av krisstöd i organisationer hjälper vi gärna er att hantera situationen så effektivt som möjligt.

Vi erbjuder effektiva digitala lösningar så att ingen behöver träffas fysiskt om de inte önskar det eller om de har symptom.

 

Gå tillbaka