Föredragsserie i psykologi

Under 2024 erbjuder vi en föredragsserie inom olika aktuella psykologiska kunskaper och verktyg form av en timmes webinarium, för chefer, HR-partner och personal. Några aktuella ämnen är NPF på jobbet och Kris, trauma, PTSD – förhållningsätt för chefer och HR. Vi erbjuder även anpassade workshops i dessa och många andra ämnen. Kontakta oss gärna för aktuella datum/tider och information!

Gå tillbaka