Föreläsaren från LifeWise hade väl förstått vad jag önskade ha för innehåll och levererade budskapet på ett roligt, men ändå seriöst sätt. Det var detta jag tyckte var mycket bra, för vi önskade att medarbetarna skulle kunna ta med sig lite tips därifrån som de själva kan tänka på och använda – och det lyckades hon verkligen med.”

Carolina Ambuhm, HR Business Parner, Alfa Laval

 

Föredrag, kurser & program

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och verktyg och vill hålla er uppdaterade avseende forskning inom områdena ledarskap, medarbetarskap och organisation.

Ibland kan det vara effektivt och givande att ordna kortare föredrag eller kurser, gärna i form av webinarium vid behov.

Exempel på ämnen:

  • tillitsbaserat ledarskap
  • att leda i förändring
  • psykologi för ledare, neuroledarskap
  • högpresterande team, gruppsamarbete och kommunikation – hur gör man?
  • att använda feedback för att utveckla medarbetare och team
  • stressreduktion, att arbeta effektivare
  • svåra samtal, förhållningssätt och strategier vid svåra situationer
  • krisstöd
  • hot och våld i organisationer

Kontakta oss idag för mer information!