“Jag fick många verktyg att arbeta med för att lyfta fram det bästa ur varje medarbetare. Vår grupp lyfte resultatmässigt, genom att jag kunde individanpassa mitt förhållningssätt till det optimala för varje person.”  

Mona Axman, Manager & Development Coordinator, Gambro Lund AB

Ledarskapsutveckling

Ledarskapet har avgörande betydelse för organisationen och resultatet.  Hur skapar ni trygghet? Hur engagerar och motiverar ni medarbetarna?  Hur leder ni mot gemensamma mål? Hur hanterar ni förändringar? Hur skapar ni en organisationskultur med synsätt, värderingar och beteenden som stärker trivsel, hälsa och goda prestationer?

För dig som är ledare är utmaningarna många; bl.a. att skapa tillit och bygga relationer, att vara en tydlig och inspirerande kommunikatör, att leda mot mål och visioner, att fatta bra beslut.

Ledarskapet börjar med dig.

När ni investerar i ledarskapsutveckling och era ledningsteam får ni en effektivare utveckling av hela organisationen. Ofta kombinerar vi ledarskapsutveckling, med ledningsgruppsutveckling.

Skräddarsydd ledarskapsutveckling ger bäst resultat

Vi har lång erfarenhet av att utveckla såväl nya som erfarna ledare, på operativ eller strategisk nivå, på mindre företag, inom offentlig sektor eller större internationella koncern. Det kan handla om ledarskapscoaching, chefshandledning, eller ett skräddarsytt ledarskapsprogram för team-/gruppledare, ledningsgrupper eller verksamhetens ledningsteam. 

Vår pedagogiska grundsyn är att lärande sker genom upplevelser och handlingar samt reflektioner rörande dessa. Vi utgår ifrån faktiska situationer, utmaningar och mål samt kopplar till teorier och verktyg förankrade i forskning. Vi använder vägledning, coachfrågor och kunskapsöverföring.

De modeller, teorier och interventioner vi använder oss av har starkt stöd i dagens forskning. De bygger på ett transformativt ledarskap, FRLM (Peter Hawkins, Bass, Söderfjäll) samt teamutvecklingsmodeller såsom IPO (Söderfjäll) och IMGD, (integrerad modell avseende grupputveckling, Susan Wheelan). Många flera kunskaper och verktyg används för att kunna genomföra bl.a. effektiva möten, kommunikation och samarbete, stresshantering, konflikthantering, svåra samtal m.m.

Vår erfarenhet – er trygghet

Våra ledarskapskonsulter har mångårig erfarenhet samt utbildning inom bl.a. psykologi, ledarskap och team. De flesta är legitimerade psykologer/leg psykoterapeuter med vidareutbildningar inom bl.a. KBT, gestalt, OBM. De har även tillgång till ett stort antal verktyg som kan förstärka inlärningen och utvecklingsprocessen.

Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion om era utvecklingsbehov. Vi ser fram emot att prata med er!