Aktuella avtal

Till följd av dokumenterade resultat har vi fått ett antal avtal med  bl.a. Lunds Universitet och Malmö stad gällande ledarskaps-  och teamutveckling, omställning och psykologsamtal vid kriser och svårigheter.

Gå tillbaka