“När ledare, medarbetare och team får ökade kunskaper om, och större tillgång till sin fulla potential kan de lättare och effektivare åstadkomma framgångsrika förändringsprocesser och bättre resultat.”  

Kay Sanderson, VD LifeWise

 

 

Om oss

Vår vision är att organisationer har de psykologiska kunskaper och verktyg som behövs för att skapa trivsel, välmående och resultat.

Vi anser att vägen dit är kunskap. Kunskap ger ansvar för, och möjlighet till, att hantera och påverka tankar, känslor, förhållningssätt och beteenden på det sätt som skapar större trivsel, motivation och prestationer.

Vårt mål är att våra kunder uppnår önskade resultat. Vårt unika koncept är – A Better Way to Change – skräddarsydda psykologtjänster som erbjuder en effektivare väg till bättre resultat.

Vår mission är att sprida kunskaper och verktyg avseende människans psykologi och neuropsykologi, (neurovetenskap, hjärnan)  för att skapa större motivation, trivsel, effektivitet och prestationer i organisationer. Det är en process där alla vinner – individen, teamet och organisationen.

Våra värderingar – ni ska uppleva trygghet, förtroende och kvalitet hos oss. Dessa värderingar präglar våra synsätt och förhållningssätt både internt och externt och vi är stolta över att vi lever som vi lär.

Vi vet att utmaningarna kan vara många och stora. Vi vill därför att ni ska uppleva dem som spännande snarare än skrämmande. Vi är er samarbetspartner på vägen. Är ni redo för nästa steg? Vi ser fram emot att bistå er med en givande, lärande process som leder till konkreta resultat!

Vem är vi?

LifeWise konsulter är utbildade inom psykologi och beteendevetenskap med flera påbyggnadsutbildningar och verktyg, välförankrade inom den senaste forskningen. Var och en har gedigen erfarenhet inom sitt område. Dessutom brinner de för att hjälpa människor och organisationer att fungera och utvecklas optimalt. De har mycket god förståelse för utmaningarna som finns, vi skräddarsyr allt vi gör för för att uppnå optimalt resultat för just er situation/organisation.

Till följd av dokumenterade resultat och många nöjda kunder har LifeWise blivit en självklar utvecklingspartner till många organisationer och har upphandlade avtal med bl.a. Lunds Universitet och ett stort antal kommuner.

Det är viktigt för oss att stödja och följa kunden under hela processen, från beställning till utvärdering av resultat. Vi kontinuerligt utvärderar våra insatser för att kunna erbjuda högsta kvalitet.

Finns det något ni vill utveckla eller förbättra i er organisation? Ta kontakt idag för att diskutera ert nästa och bästa steg! Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst samtal för att ta reda på var ni befinner er och vad ni vill uppnå.