“När ledare, medarbetare och team får ökade kunskaper om, och större tillgång till sin fulla potential kan de lättare och effektivare åstadkomma framgångsrika förändringsprocesser och bättre resultat.”  

Kay Sanderson, VD LifeWise

 

 

Om oss

LifeWise startades 2006 av Kay Sanderson. Företaget är svenskt och erbjuder psykologtjänster. Företaget består av två verksamheter, LifeWise (www.lifewise.se),  som erbjuder tjänster till organisationer samt Wise Living som erbjuder tjänster till privatpersoner (Se Wise Living – www.wiseliving.se). Bolaget blev förvärvt av Prima Vård (www.primavard.se) i maj 2022. Prima Vård är verksamt inom Primärvården och består av ett antal verksamhetsområden, bl.a. området företag, bestående av BrolinWestrell, KTC, Jönköpings FHV. Nordstjernan är huvudägaren.

Vår vision och filosofi är att människor ska få de psykologiska kunskaper och verktyg som behövs för att skapa trivsel, välmående och resultat i organisationer. Därefter blir det lättare att skapa större effektivitet och prestationer i organisationer samt bättre psykisk hälsa för privatpersoner.

Värderingar Vi vill att alla ska uppleva trygghet, förtroende och kvalitet hos oss. Dessa värderingar präglar våra synsätt och förhållningssätt både internt och externt hos våra kunder och klienter.

Kvalitet Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar utifrån konceptet “frihet under ansvar”. Alla som arbetar hos oss tar ett stort ansvar för att uppnå bästa kvalitet. Vi består av ett 40 -tal personal, så väl anställda (14 personer) som ett nätverk av konsulter (c:a 25 personer). Vi följer alla riktlinjer för gällande Kollektivavtal.

Vi  finns i Lund, Malmö och Helsingborg men arbetar i hela Skåne och kan även ta uppdrag i andra delar av Sverige. Samtliga anställda och konsulter är legitimerade psykologer och psykoterapeuter samt socionomer, samtliga är utbildade inom psykologi och beteendevetenskap med flera påbyggnadsutbildningar och verktyg, välförankrade inom den senaste forskningen. Vi skräddarsyr alla våra insatser för för att uppnå högsta kvalitet.

Inom organisationer har vi flera upphandlade avtal med bl.a. Lunds Universitet, Malmö Universitet och kommunerna. Gällande tjänster till privatpersoner har vi avtal med Region Skåne (vårdval psykoterapi) sedan 2009 samt ett antal försäkringsbolag.  Se 1177 för avtal med Region Skåne  https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Wise-Living-Lund.  .

Vi har systematiserat vårt sätt att arbeta med kvalitet (teknisk, medicinsk, och upplevd kvalitet) för att kunna uppnå våra värdeord “trygghet, förtroende, kvalitet” i allt vi gör. Kontakta oss för att få mer information om vårt kvalitetspolicy och kvalitetsstyrning. Läs också mer på Kvalitetsarbete | Prima Vård (www.primavard.se)

Styrelse och ekonomi: Information om LifeWise AB – Företagsinformation (allabolag.se)

Finns det något ni vill utveckla eller förbättra i er organisation? Ta kontakt idag för att diskutera ert nästa och bästa steg! Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst samtal för att ta reda på var ni befinner er och vad ni vill uppnå.

Maila info@lifewise.se eller ring + 46 46 184477. Mer information finns under fliken kontakt.