Ny ägare och förstärkt samarbete

Vi fortsätter att växa med trygghet, förtroende och kvalitet. 1 maj fick vi en ny ägare, Prima Vård/Nordstjernan och ingår därefter i samma organisation som våra långvariga samarbetspartners BrolinWestrell och KTC i Stockholm. Det ger bl.a. möjlighet att erbjuda ännu mer stöd till chefer och medarbetare i organisationer, avseende både utvecklingsinsatser och kriser.

Gå tillbaka