“Vi har anlitat LifeWise i många år för samtal till chefer och medarbetare. Återkoppling från de som fått hjälp är alltid positiv. LifeWise kan varmt rekommenderas som samarbetspartner avseende dessa tjänster .”

Ingrid Ståhl, HR-konsult, Lunds kommun

 

 

 

 

Kris-/samtalsstöd

Ibland uppstår det kriser och svårigheter, både på arbetsplatsen och i privatlivet. Det kan handla om krissituationer, förändringar, stress, förluster, relations- eller samarbetssvårigheter, fysiska problem/sjukdomar eller andra typer av motgångar.

Det kan ha stor betydelse för medarbetarens hälsa att snabbt kunna erbjuda kris-, psykolog-/samtalsstöd. Antingen kan det förebygga en sjukskrivning eller så kan det innebära att medarbetaren snabbare kan återgå till arbetet. Oavsett gynnar det alla; medarbetaren och organisationen.

Vi har lång erfarenhet av att stödja människor och organisationer vid kriser och svårigheter och i situationen bidrar med trygghet och kunskap. På grund av dokumenterat resultat har vi avtal med ett stort antal organisationer när det gäller krisstöd/psykologsamtal.

Ofta vill en arbetsgivare stödja en medarbetare även om svårigheterna är av privat karaktär. Det uppskattas då att vi även kan erbjuda psykologsamtal till privatpersoner, genom vår verksamhet Wise Living, www.wiseliving.se

Det innebär att en medarbetare kan vid behov fortsätta sina samtal hos samma psykolog/psykoterapeut med en remiss från sin vårdcentral.

Kontakta oss gärna för mer information!