“Vi har anlitat LifeWise i många år för samtal till chefer och medarbetare. Återkoppling från de som fått hjälp är alltid positiv. LifeWise kan varmt rekommenderas som samarbetspartner avseende dessa tjänster .”

Ingrid Ståhl, HR-konsult, Lunds kommun

 

 

 

 

Kris-/samtalsstöd

Ibland uppstår det kriser och svårigheter, både på arbetsplatsen och i privatlivet. Det kan handla om t. ex.  dödsfall, hot och våld, förändringar, stress, förluster, relations- eller samarbetssvårigheter, fysiska problem/sjukdomar eller andra typer av motgångar. Det kan handla om att du i ditt yrke arbetar med behandling eller bemötande av människor som utsatts för kris och trauma. 

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön. 

Vi har lång erfarenhet av att stödja människor och organisationer vid kriser och svårigheter . Vi erbjuder individuellt psykologiskt krisstöd till chefer och medarbetare samt handledning och skräddarsydd utbildning i psykologiskt krisstöd till företag och organisationer.

Till dig som i ditt arbete möter människor, barn och ungdomar, vuxna och/eller familjer som har utsatts för kriser och trauman erbjuder vi yrkeshandledning och skräddarsydd utbildning. Du är kanske  lärare, socialsekreterare tex inom vård, skola och omsorg, socialtjänsten och HVB eller arbetsförmedlingen. Du får kunskaper och verktyg som är förankrade i forskning avseende kris och trauma. När det gäller yrkeshandledning har vi avtal med bl.a. Polisen, universitet och samtliga kommuner i Skåne.

Just nu finns det bidrag att söka från AFA till utbildning i krisstöd. Nästa utbildning, introduktionskurs i krisstöd  är riktad till dig som i ditt arbetar möter människor som utsatts för trauma. Datumet är 28/11-2022, kl 9 – 16 i Malmö. Kursledaren är Linda Nordin, leg psykolog och fil doktor i kris och trauma. Kontakta oss på info@lifewise.se för anmälan och mer information.

Utbildningen kan även anpassas till er yrkesgrupp.

Ibland vill en arbetsgivare stödja en medarbetare även om svårigheterna är av privat karaktär. Det uppskattas då att vi även kan erbjuda psykologsamtal till privatpersoner, genom remiss från VC till vår verksamhet Wise Living, www.wiseliving.se

Kontakta oss gärna för mer information!