“Det är avgörande att ett ledningsteam arbetar bra tillsammans, att de har en gemensam syn på målbilden och att de uppnår resultat. LifeWise arbetssätt kändes tryggt och förtroendeingivande och visade ett tydligt resultat.”                                                                                          

Anders Larsson, VD, Open House Production AB

Framgångsrika team

Grupper blir sällan högpresterande team på egen hand. Även om alla har fina formella meriter är det inte självklart att teamet tillsammans lyckas med sin uppgift och presterar på topp.

Mognad, ansvar, kunskap och kompetens avseende beteenden, samarbeten och kommunikation är viktiga ingredienser för skapa effektiva team. Samt förmågan att använda och utveckla den unika sammansättningen av personligheter och resurser i samspel med varandra. Allt i strävan mot ett gemensamt mål. Ledarens roll är så klart också avgörande i denna process. Att utveckla gruppen inom en rad kompetenser samt att träna de beteenden som effektiviserar samarbetet är en god investering. Det främjar gruppens utveckling och förebygger de fallgropar som lätt förekommer när människor arbetar tillsammans.

Om konflikter redan har uppstått gäller att vidta de rätta åtgärder för att bryta den destruktiva processen. Vi erbjuder konkreta och handfasta metoder som effektivt hjälper ledare och grupper att förebygga och åtgärda konflikter och andra icke-fungerande samarbeten. Det kan då vara aktuellt med en kartläggning/utredning som ger ett tydligt underlag för vad problemen består av. Därefter kan vi föreslå och genomföra lämpliga åtgärder.

Utbilda era grupper i ett effektivt gruppmedlemskap

Med kunskaper och verktyg som är förankrade i forskning kan ni effektivare utveckla era grupper till högpresterande team.

Ni kan välja att utbilda gruppen i ett effektivt temamedlemskap och/eller ett effektivt samarbete. Detta gör vi med föredrag och workshops á 2c:a 2 tim/tillfälle, tex en gång i månaden. Denna metodik är mycket uppskattad hos nyare grupper, grupper som inte komma att arbeta som team framöver eller grupper som vill förbättra samarbete och kommunikation, skapa tydliga spelregler för gruppen eller på annat sätt blir effektivare i sitt sätt att arbeta tillsammans.

För grupper som arbetar i team kan vi mäta och utveckla deras effektivitet och samarbete med GDQ (Group Development Questionnaire utvecklat av Susan Whelan). Mätningen ger gruppen konkret information om vilka förhållningssätt och beteenden de behöver träna för att utveckla sin trivsel, välmående, resultat och effektivitet.  Med en egen verktygslåda kan vi skapa en kraftfull förändringsprocess för grupper som vill utvecklas till högpresterande team.

Vad vill ni uppnå?

Vi vägleder gärna er i vilka insatser bäst matcha det ni vill uppnå– era mål, förutsättningar och behov.

Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion – vi ser fram emot att träffa er!